Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych Administratorem danych jest P&P AUTO DUET Paweł Gleindek Agata Gleindek Paweł Filas Spółka cywilna w Kozach, ul. Krzemowa 50.
Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: BIURO@AUTO-DUET.COM.PL , pod numerem telefonu 334322753 lub pisemnie (adres siedziby administratora).
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu powiadomienia o zbliżającym się terminie badania diagnostycznego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda - w razie cofnięcia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane.
Okres przez który dane będą przechowywane Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Odbiorcy danych Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
Przekazywanie danych poza EOG Pani/Pana dan nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora lub mailowo na podany wyżej adres..

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu W związku z przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w podanym wyżej celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
Informacja o dobrowolności podania danych Podanie danych w celu realizacji zamówionego kontaktu jest dobrowolne.

 

Formularz kontaktowy: